Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
hlason [2012/07/24 14:55]
Marcela Miková
hlason [2014/12/05 08:36] (aktuální)
Milan Straka
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Smíšený sbor HLASOŇ Strakonice ====== ====== Smíšený sbor HLASOŇ Strakonice ======
  
-Smíšený sbor Hlasoň se poprvé sešel 11. září 2011. Po krátké době se počet zpěváků ustálil na cca 50 členech. V Hlasoni se scházejí zpěvuchtiví obyvatelé Strakonic a okolí ve věku 20 až 70 let. V repertoáru jsme omezeni pouze našimi schopnostmi,​ nikoliv však žánry, styly ani obdobími. ​Za první rok jsme se třikrát předvedli ​veřejnosti. Naše řady jsou nadále otevřeny všem, kteří mají chuť se zapojit a trochu hudebního sluchu.+Smíšený sbor Hlasoň se poprvé sešel 11. září 2011. Po krátké době se počet zpěváků ustálil na cca 50 členech. V Hlasoni se scházejí zpěvuchtiví obyvatelé Strakonic a okolí ve věku 20 až 70 let. V repertoáru jsme omezeni pouze našimi schopnostmi,​ nikoliv však žánry, styly ani obdobími. ​Koncertujeme ​ve Strakonicích a okolí. Naše řady jsou nadále otevřeny všem, kteří mají chuť se zapojit a trochu hudebního sluchu.
  
 {{ :​hlason:​hlason.jpg?​nolink |}} {{ :​hlason:​hlason.jpg?​nolink |}}